Privacy Statement

van After All Vakopleidingen Bloemschikken - onlineBloemschikken.nl

Juni 2020

Privégegevens

Veel mensen zijn erg benieuwd hoe 'een website' nou eigenlijk omgaat en om hóórt te gaan met privégegevens van de bezoekers van die website. Het maakt ze soms een beetje huiverig en soms is dat terecht.

Vooropgesteld: het is hier niet 'de website' die omgaat met genoemde privégegevens, maar het zijn de mensen van After All - de partij achter onlineBloemschikken.nl - die daar verantwoordelijk voor zijn.
 

Duidelijkheid, transparantie, eerlijkheid

Deze drie termen staan hoog bij ons in het vaandel. We hebben niets te verbergen - op de privégegevens van onze bezoekers na dan - en kunnen daarom zonder enige moeite duidelijk, transparant en eerlijk zijn.

Hieronder leggen we je uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we in ieder geval zo zorgvuldig mogelijk.
 

1. Over ons

After All Vakopleidingen Bloemschikken
Kvk 34222503
Telefoon +31 (0)495-769000
E-mail info@onlineBloemschikken.nl
 

2. Persoonsgegevens

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:

 • Bedrijfsnaam, indien van toepassing
 • Voor- en achternaam
 • Schermnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN (bankrekening)
 • IBAN rekeninghouder

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
Bovenstaande persoonsgegevens hebben wij van jouzelf verkregen, bijvoorbeeld bij je aanmelding voor onze nieuwsbrief of je aanmelding voor een lidmaatschap van onlineBloemschikken.nl.
 

3. Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.
 

CONTACT
Heb je contact met ons opgenomen per telefoon, e-mail, of ons contactformulier, dan hebben we gegevens van jou ontvangen. Deze gegevens verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. We verwerken de gegevens maximaal vijf jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad en waar dat over is gegaan. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter verder kunnen helpen en prioriteiten kunnen stellen.
 

NIEUWSBRIEF

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Onderaan elke nieuwsbrief bieden we de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.
 

OFFERTES

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes acht jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.
 

OVEREENKOMST

Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig om lidmaatschapsgeld te kunnen innen. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang onze wettelijke administratieplicht daarom vraagt.
 

FACTURATIE
Als je ons een lidmaatschap bij onlineBloemschikken.nl hebt afgesloten, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dat lidmaatschap. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens acht jaar, omdat onze wettelijke administratieplicht daarom vraagt.
 

REACTIES
Als je een reactie op onze website achterlaat, bijvoorbeeld als 'huiswerk' op een lespagina, dan verwerken we je schermnaam. Deze schermnaam heb je zelf gekozen en hoeft natuurlijk niet je echte naam te zijn. Jouw reacties laten we in principe oneindig staan, tenzij jij zelf de reactie verwijdert, jij zelf je lidmaatschap definitief opzegt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient.

We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reacties. Wanneer jij zelf je lidmaatschap definitief opzegt, wordt jouw schermnaam bij jouw reacties verwijderd.
 

4. Doorgifte van gegevens aan ontvangers

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website

 • Boekhouder

 • Betaaldiensten
   

Met alle verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.
 

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op.
 

INZAGE, RECTIFICATIE EN WISSING
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.
 

KLACHTEN
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
 

7. Cookies

Een cookie is geen software, geen programmaatje dus. En kan daarom ook niets stukmaken op je apparatuur. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je apparaat zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van een cookie is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies daarom veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. Ook zorgt een cookie er bijvoorbeeld voor dat je 'favorieten' kunt vastleggen op een website. Samengevat: een cookie zorgt voor gebruikersgemak.

Ook op onze website worden cookies gebruikt, voor een soepele en zo goed mogelijke werking van deze website.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
 

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
 

LINKS
Op onze website tref je links naar externe websites aan. Door op zo'n link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe website gebruikmaakt van cookies. We verwijzen je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
 

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.