Copyright

 

Copyright voor de website www.onlinebloemschikken.nl:

©After All Vakopleidingen Bloemschikken, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 34222503.

Niets uit bovengenoemde website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van After All Vakopleidingen Bloemschikken.

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van After All Vakopleidingen Bloemschikken informatie van bovengenoemde websites op enige wijze commercieel te gebruiken. Indien u dit toch wenst, neemt u dan contact met ons op voor een regeling.

Het is uitsluitend toegestaan de informatie, foto’s, tekeningen en dergelijke van bovengenoemde website voor persoonlijk privégebruik op enige wijze te gebruiken of het geheel of delen daarvan te downloaden.

Van sommige delen van de informatie op bovengenoemde websites ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft bijvoorbeeld onderwerpen die in door derden gepubliceerde boeken zijn opgenomen. Ook ligt van sommige foto’s het copyright bij de betreffende fotograaf.